کاتەکانى کۆنفرانس

Important Dates

  • Conference Announcement/ 10 Jan 2019
  • Abstract Submission Deadline/ 15 Feb 2019
  • Full Article Submission Deadline/ 1st April 2019
  • Conference Days/ 21-22 April 2019

کاتەکانى کۆنفرانس:

ڕاگه‌یاندنی كۆنفرانس : ١٠/١/٢٠١٩

وه‌رگرتنی پوخته‌ی توێژینه‌وه‌ تا: ١/٣/٢٠١٩

وه‌رگرتنی توێژینه‌وه‌ به‌ته‌واوی :١٥/٤/٢٠١٩

به‌ستنی كۆنفرانس : ڕۆژانى ٢١ و ٢٢ ى نیسانى ٢٠١٩